HISTÒRIA I ENTORN

HISTÒRIA

 “Escola Nacional de Xiquetes número 5 de Carrera Malilla, 118. Forn d’Alcedo”, així consta registrat al Llibre de visites de l’Inspector de data 9/3/1935. En aquesta data es fa càrrec de la Unitària Donya Concepció Gimeno Laliga fins a la seua jubilació en 1966.

          Als anys 70 i 80 l’Escola Nacional Graduada de Forn d’Alcedo està situada en 7 plantes baixes repartides entre els carrers Riu Cabriol i Segart. Sent aquesta última el domicili oficial del Centre.

         A les aules s’imparteixen els nivells de Pre/escolar 4 anys fins al 5° d’EGB, per la qual cosa ho alumnat realitzava el Cicle Superior fora del Barri.

        A partir del curs 82-83, davant la falta de serveis indispensables d’un Col·legi, els veïns de Forn d’Alcedo van sol·licitar la construcció d’un centre. En aquest mateix curs , el Claustre de Professors, sol·licita formalment la construcció de l’edifici escolar.

         Durant el curs 85-86 es constitueix la “Comissió de Seguiment de Construcció d’un Edifici Escolar en Forn d’Alcedo”, formada per l’Associació de Veïns, l’Associació de Pares, l’alcaldia del Barri i el Claustre de Professorat.

          Les reunions d’aquesta Comissió amb l’Alcaldia de l’Ajuntament de València, Regidories d’Educació i Urbanisme, Direccions Territorials… desemboquen en la realització de l’avantprojecte de construcció d’un Col·legi. Aquest fet el va comunicar la Direcció territorial d’Educació el 12 d’Abril del 1989.

          Segons consta al llibre d’Arquitectura Escolar Publica. Obres i Projectes 1985-1995 de la Generalitat Valenciana Març 95, les dates del projecte són les següents:
Tipus de Centre 8 unitats d’EGB, 2 de Preescolar i una d’Educació Especial.
400 alumnes.
Arquitectes J.Morata/Unitat Tècnica.
Col·laborador F.Roselló.
Dates Projecte 1990/ Execució 1992.
Pressupost 153.691.655.
L’acta de recepció provisional es realitza el 23 de Març de 1992.

ENTORN

El Forn d’Alcedo està situat al Sud de la ciutat de València al marge dret del nou llit del riu Túria a continuació del nucli de la Torre, quedant enmarcat entre el llit del riu i l’autovia de Silla, que es constitueixen així autèntiques i perilloses barreres en relació a la ciutat.

Els seus 1.05 Ha limiten pel Nord amb el llit del riu, pel Sud amb el terme de Sedaví, per l’Est amb Castellar-Oliverar i per l’Oest amb la via del ferrocarril.

L’annexió del Forn d’Alcedo a València es va produir en 1877 al mateix que altres pedanies de la ciutat.

En l’extensió d’horta que envolta el poblat existeix abundant edificació disseminada amb característiques similars al nucli original, si bé la construcció va suposar a més de la desaparició de bona part de la seua extensió territorial, l’enderrocament de gran nombre d’habitatges. Al costat d’aquesta construcció tradicional i sobre antigues parcel·les agrícoles s’ha construït el Polígon Industrial del Forn d’Alcedo.