EQUIP DOCENT

DIRECTORA        Na. Ana San Andrés

CAP D’ESTUDIS        Na. Berta Ortells

SECRETARIA                Na. Melanie Bàguena

EDUCACIÓ INFANTIL

2 anys                Na. María Barberán

2 anys-educadora      Na. Raquel Sanchis

3 anys                          Na. Elena Crespo

4 anys                          En. Jordi Millán

5 anys                          Na. Carmen Vivó

Suport                  Na. Ana San Andrés

PRIMÀRIA

Primer                        Na. Ana Vila

Segon                       Na. Vanessa Zapata

Tercer                          Na. Olga Pastor

Quart                          Na. Clara Carrascosa

Cinquè                        Na. Carme Tamarit

Sisè                           Na. Teresa Valero

ESPECIALISTES

Educ. Física                            Na.  Melanie Bàguena

Música                                      Na. Berta Ortells

Anglés                                       Na. Jessica García

Pedagogia Terapeútica          Na. Esmeralda Barberán

Religió                                    En Daniel López

Audició i Llenguatge               Na. Bea Gasent

Orientadora                             Na. Tamara Bonafont

Atenció a pares/mares: (sempre amb cita prèvia)

TUTORIES:                           Dijous de 14.00 a 15.00 h

DIRECTORA:                            Divendres de 09.00 a 11.00 h

C. ESTUDIS  I MENJADOR: Dijous de 14.00  a 15.00 h

SECRETARIA:                           Divendres de 9 a 11.00 h