MENJADOR

INFORMACIÓ GENERAL DEL MENJADOR

El primer dia de menjador serà el 12 de setembre per als alumnes que ho hagen sol·licitat, a excepció de l’alumnat de 2 anys que començarà l’1 d’octubre. Totes les famílies que vagen a utilitzar el servei de menjador hauran d’emplenar el següent qüestionari abans del dia 7 de setembre:  https://forms.gle/24RJWuWieWWhHh5C9

Als alumnes fixos de menjador li les domiciliarà un rebut mensual de 4,25 por dies que tinga el mes. Es molt important que les famílies hagen facilitat prèviament el número de compte bancària.

Els alumnes que desitgen assistir de manera esporàdica al servei de menjador hauran de respectar i complir la següent normativa:

No es pot entrar en el centre a comprar tiquets por el que hauran de fer una transferència bancària en el centre de 21,25 €, corresponents a 5 dies de menjador com a alumne/a esporàdic. Indicant en el concepte el NÚMERO, COGNOMS i CURS de l’alumne/a. Número conte La Caixa ES04 2100 4474 7702 0003 5061.

– Les famílies escriuran un correu electrònic en el centre (46012689@edu.gva.es) indicant en l’assumpte: “MENJADOR ESPORÀDICS” i en el contingut el número, curs i dia o dies que s’utilitzaran els “tiquets virtuals”. Per a poder garantir la bona organització dels espais del menjador es precise que s’avise con 2 dies d’antelació. Si es necessitarà usar el menjador un dilluns, serà necessari avisar la setmana anterior.

– No estaran permeses altres formes de pagament del menjador, por el que no s’agafarà diners en metàl·lic.

– Els alumnes/as que tinguen rebuts de menjador sense abonar, no podran fer ús del menjador escolar.

– Les faltes de menjador de l’alumnat hauran de ser justificades en el correu del centre, perquè el menú no siga cobrat.

L’empresa encarregada del menjador escolar es COLEVISA.

APP COLEVISA

L’APP “FAMÍLIES COLEVISA” es posarà en funcionament el mes d’octubre. Les famílies que ja es van donar d’alta el curs passat, no serà necessari tornar a fer-lo.