L'alumnat ja matriculat a l'escola pot sol·licitar un canvi de grup per adaptar l'horari al que millor se li ajuste. En cas de quedar vacants en el grup sol·licitat, procedirem al canvi i informarem a la persona interessada del mateix enviant-li el nou resguard de matrícula.

Si no es puguera fer el canvi, també ho comunicarem a la persona interessada.

Com sol·licite un canvi de grup?

Per tal de sol·licitar un canvi de grup, cal que empleneu el formulari que trobareu a continuació. Haureu de deixar les vostres dades personals i de contacte, indicar en quin idioma, nivell i grup vos heu matriculat, i escollir el nou grup al qual voleu fer el canvi.

Podeu consultar els grups i horaris en la pàgina: https://portal.edu.gva.es/eoixativa/grups-i-horaris-curs-2022-23/.

Vos comunicarem del nou canvi o de la impossibilitat de realitzar-lo, si és el cas.

FORMULARI CANVI DE GRUP

Dades personals / Datos personales

Cognoms i nom / Apellidos y nombre(Requerit)
DD barra diagonal MM agrane diagonal AAAA

Dades de matrícula actual / Datos de matrícula actual

Canvi que sol·licites / Cambio que solicitas