Centre

CONTACTE:
Telèfon: 962249345
Correu: 46028661.secretaria@edu.gva.es
Codi de Centre: 46028661

 

Adreça seu Xàtiva 

Av. Pintor Juan Francés Gandia 1. Xàtiva

Adreça secció Ayora 

Col·legi Públic Isidre Girant

Carrer del Doctor Manuel Romaní, s/n, 46620 Ayora

 

 

 

L'Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva és un centre públic depenent de la Conselleria

d'Educació, que ofereix l'ensenyament reglat d'anglésalemany, francés, italià i valencià.

La matrícula es realitza online al mes de juny o setembre. Per ser alumne de l'EOI s'han

de tenir 14 anys (francés i alemany) i  16 anys (anglés o valencià) l'any en què es

formalitza la matrícula.

Si teniu coneixements previs, podeu fer una prova de nivell per accedir al nivell més

adequat.

Amb el títol de batxillerat, es pot accedir directament a l'1B1 d'anglés o a l'1C1 de valencià ( amb el batxiller cursat en el Pla d'Ensenyament en Valencià).