Escola Oficial d'Idiomes Xàtiva - Seccions d'Ayora i Enguera

EOI Xàtiva

CONTACTE:

Telèfon: 962249345
Correu: 46028661.secretaria@edu.gva.es
Codi de Centre: 46028661

Seu Xàtiva 

EOI Xàtiva
Av. Pintor Juan Francés Gandia 1, 46800 Xàtiva

Secció Ayora

Col·legi Públic Isidro Girant

Carrer del Doctor Manuel Romaní, s/n, 46620 Ayora

Secció Enguera 

IES Enguera

Plaça Manuel Tolsá, s/n, 46810 Enguera 

portada_web_EOI_2

L'Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva és un centre públic depenent de la Conselleria d'Educació, que ofereix l'ensenyament reglat d'anglésalemany, francés, italià i valencià.

La matrícula es realitza online al mes de juny o setembre. Per ser alumne de l'EOI s'han de tenir 14 anys (francés, alemany i italià) i  16 anys (anglés o valencià) l'any en què es formalitza la matrícula.

Si teniu coneixements previs, podeu fer una prova de nivell per accedir al nivell més adequat.

Amb el títol de batxillerat, es pot accedir directament a l'1B1 d'anglés o a l'1C1 de valencià ( amb el batxiller cursat en el Pla d'Ensenyament en Valencià).

Informació matrícula: enllaç