Consell Escolar - EOI Xàtiva

DSC_1193 - copia
QUÉ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?

El Consell Escolar del Centre és l'òrgan de participació en el control i gestió del centre dels distints sectors que constituïxen la comunitat educativa: alumnat, professorat, personal d'administració i serveis, directiva i administració local.

CONSELL ESCOLAR DE XÀTIVA
ATRIBUCIONS