Projecte Erasmus+ 2022-2023

Aprenentatge de llengües en l’era digital: creativitat, innovació i sostenibilitat.

DIFUSIÓ DEL PROJECTE

Si voleu conéixer en detall la localització, objectius i continguts de les diferents estades que ha realitzat el nostre professorat dins del projecte Erasmus+, teniu tota la informació al blog del projecte: Blog Erasmus+ EOI Xàtiva.

FASE 1: Elaboració del projecte

El curs passat, com a part del projecte de formació anual de centre, un grup de 8 docents van posar en marxa un seminari anomenat “El rol de les Escoles Oficials d’Idiomes dins de l’àmbit educatiu europeu: planificació i disseny d’un projecte K1”.

Després de formar el seminari, la nostra coordinadora de formació es va ficar en contacte amb Àngela Grau, docent de secundària amb una àmplia experiència en projectes Erasmus+. La ponent va venir a fer una xerrada informativa per a donar a conéixer els projectes Erasmus+ entre el nostre professorat. En aquesta primera sessió es van tractar els següents punts:

-Plataformes EPALE i eTwinning (per a establir contactes i dissenyar projectes amb altres centres europeus)

-Diferència entre els projectes K121 i K122

-Prioritats i objectius dels projectes europeus

-Criteris d’avaluació dels projectes

-Tipus de mobilitats

Com a complement a la xerrada, al mes de gener l’equip del projecte Erasmus+ va assistir a una jornada formativa online sobre els projectes europeus organitzada per la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. La jornada girava al voltant de la convocatòria Erasmus+ 2022 per al sector d’Educació de Persones Adultes, dirigida especialment a les EOI. Els ponents van explicar les principals novetats de la convocatòria, així com l’estructura del programa Erasmus+ i els plaços de presentació. També es va facilitar als assistents l’enllaç el vídeo de la jornada informativa d’internacionalització de centres que va tenir lloc el 23 de novembre de 2021.

Al mes de febrer es va obrir el formulari de sol·licitud dels projectes Erasmus+ i el nostre equip es va ficar en marxa. Com el període de presentació de la sol·licitud és molt breu (unes tres setmanes), es van dividir les tasques entre els diferents membres de l’equip:

-Creació de la sol·licitud de mobilitat K1.

-Treball de redacció del projecte: objectius principals i secundaris, relació dels objectius amb els eixos vertebradors del programa Erasmus+.

-Duració estimada del projecte.

-Recerca a la web www.schooleducationgateway.eu de possibles formacions i centres d’acollida.

-Criteris de selecció de candidats en les diferents mobilitats.

-Activitats d’avaluació del projecte (indicadors d’aprofitament per part dels participants).

-Establiments de les directrius de la memòria final.

-Activitats de projecció del projecte a nivell claustre, escola i comunitat.

-Traduccions a l’anglés del títol, el resum i els aspectes principals.

Gràcies a l’esforç de l’equip de redacció, vam poder enviar la sol·licitud de participació dins del termini establert.