Biblioteca

Seu de Xàtiva

GUIA PER ALS USUARIS DE LA BIBLIOTECA

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE PRÉSTEC

  • Selecciona l'idioma del material que sol·licites / Selecciona el idioma del material que solicitas
  • Selecciona el nivell del material que sol·licites / Selecciona el nivell del material que solicitas
  • Indica a continuació el títol del libre, pel·lícula … / Indica a continuación el título del libro, película ...