Documentació matrícula telemàtica 2023-24

Si has realitzat la matrícula telemàtica has de completar la teua matriculació enviant tota la documentació requerida abans del 27 de juliol.

INSTRUCCIONS (PUNXA AÇÍ)

MENORS D’EDAT: ENVIAR FOTOCÒPIA DEL DNI DE PARE I MARE, FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMILIA I SENTENCIA DE SEPARACIÓ DELS PARES SI ES EL TEU CAS AL CORREU 46007955.SECRETARIA@EDU.GVA.ES

Mentres no aportes la documentació, la teua matrícula és condicional.

Documentació a aportar

 • SOL·LICITUD DE MATRÍCULA I ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS: S’haurà d’emplenar a ordinador. Abans de pujar la fitxa verificar que està correctament emplenada.
  Descàrrega el següent document per a emplenar en funció del tipus de matrícula.
  [DESCÀRREGA SOL·LICITUD DE MATRÍCULA DE CICLES]
  [DESCÀRREGA SOL·LICITUD DE MATRÍCULA DE 1r BATXILLERAT]
  [DESCÀRREGA SOL·LICITUD DE MATRÍCULA DE 2n BATXILLERAT]
 • DNI/NIE/PASSAPORT: Es pujarà el document escanejat.
 • TARGETA SIP: Es pujarà el document escanejat.
 • FOTO: S’enviarà una foto tipus carnet realitzada sobre fons blanc en FORMAT .jpg o .png i un màxim de 1Mb.
 • JUSTIFICANT TAXA PAGADA: Triar l’opció EXPEDICIÓ TARGETA D’IDENTITAT. S’enviarà el justificant de pagament de la taxa (taxa per expedició targeta d’identitat). Si necessites més informació de com realitzar el pagament, pots consultar AQUEST DOCUMENT.
  [ENLLAÇ PAGAMENT DE LA TAXA]
 • CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL: En cas de pagament de taxa reduïda per un d’aquests motius, s’adjuntarà el carnet corresponent (Format PDF)
 • SEGUR ESCOLAR PAGAT: Justificant de la transferència escanejat, per import de 1,12€ al número de compte del centre: IBAN ES90 3058 2275 9227 2000 1615.
  Els majors de 28 anys no tenen segur escolar i HAN DE PUJAR UN DOCUMENT EN BLANC.
 • CERTIFICACIÓ ACADÈMICA D’ACCÉS. Certificació acadèmica que acredite que es posseeix la titulació que permet l’accés als estudis (s’haurà d’aportar la mateixa titulació que apareix en els llistats d’admissió). (Format PDF)
 • JUSTIFICANT ACCÉS PER RESERVA PLAZA DIVERSITAT FUNCIONAL O ESPORTISTA D’ELIT. L’alumnat que haja sigut admés per reserva (diversitat funcional o esportista d’elit) haurà d’adjuntar la documentació que ho acredite. (Format PDF)

Documentació per a matrícula telemàtica

Nom i cognoms*(Requerit)
Tipus d'arxius acceptats: pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 3 MB.
Tipus d'arxius acceptats: pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 1 MB.
Tipus d'arxius acceptats: pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 2 MB.
Tipus d'arxius acceptats: jpg, png, #Màx. grandària d'arxiu: 2 MB.
Tipus d'arxius acceptats: pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 2 MB.
Tipus d'arxius acceptats: pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 2 MB.
Només en cas de pagament de TASA 046 REDUIDA
Tipus d'arxius acceptats: pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 2 MB.
Els majors de 28 anys no han de pagar el segur escolar. En eixe cas, heu de pujar un document EN BLANC.
Tipus d'arxius acceptats: pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 2 MB.
Tipus d'arxius acceptats: pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 2 MB.
Obligatori si heu accedit per alguna d’estes vies.