Recàrrega de la targeta de fotocòpies

L’alumnat pot recarregar la seua targeta de fotocòpies a través de l’empresa amb la qual tenim contractada la reprografia.

Per a accedir a la plataforma heu d’entrar al següent enllaç: https://auth.orbys.eu/login

El vostre nom d’usuari figura com login a la targeta del centre.

La vostra contrasenya inicial és el NIA, però haureu de canviar-la en accedir per primera vegada.

Es recomana configurar un correu de recuperació per si oblideu la contrasenya, preferiblement el vostre correu del centre.