El centre

4.-Corredor_2

L'Institut d'Educació Secundària Enric Valor de Silla té la següent oferta educativa:

A part d'aquesta oferta educativa, el nostre centre oferix suport als alumnes per mig de comissions de treball formats per :

  • Comissió de Convivència.
  • Comissió d'igualtat.
  • Comissió d'animació lectora.

Aquestes comissions tenen per objectiu d'aconseguir una millora en la convivència i atendre a la diversitat del nostre alumnat, obtenint un alt nivell de participació que es veu reflectit en l'elaboració d'una revista al centre.

Des de l'equip educatiu any rere any es fomenta la programació de cursos de formació per al professorat del centre amb l'objectiu d'aconseguir una millora contínua en la seua tasca educativa.