Sol·licitud de títol cicles formatius i Batxillerat

INSTRUCCIONS PER A SOL·LICITAR EL TÍTOL MOLT IMPORTANT: EN CICLES FORMATIUS, NO REALITZAR EL PAGAMENT DE LES TAXES FINS QUE EL TEU TUTOR NO VOS HO INDIQUE. Documents que heu d’aportar: La sol·licitud signada (en l’apartat C, no emplenar la data de finalització d’estudis ni la nota mitjana). Heu d’emplenar l’imprés de taxes MOD 046, seleccionant el … leer más