Sol·licitud de l’Historial Acadèmic de Batxillerat

Per a la sol·licitud de l’Historial Acadèmic de Batxillerat

  • Has d’emplenar l’imprés de taxes, seleccionant la taxa  d’ Expedición Historial Académico Bachillerato MOD. 046 (Punxa ací), i imprimir les tres còpies.
  • Maneres de realitzar el pagament de la taxa:
    • Pots efectuar el seu pagament en les entitats bancàries corresponents
    • Realitzar el pagament a través del teu compte bancari si posseeixes certificat digital.
    • Realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit o carregue en compte.
  • Una vegada pagada la taxa amb el justificant de pagament i el model 046 pots passar per la Secretaria a recollir l’Historial Acadèmic de Batxillerat (si apliques algun descompte en abonar les taxes, has de justificar-lo documentalment mitjançant el carnet de Família Nombrosa/Monoparental General, Família Nombrosa/Monoparental Especial o Discapacitat).