Sol·licitud de certificació per a la Universitat amb 3 xifres decimals :

 • Has d’emplenar l’imprés  de  taxes, seleccionant la taxa  de Certificacions acadèmiques i certificats a efecte de trasllats MOD. 046, i imprimir les tres còpies.
 • Maneres de realitzar el pagament de la taxa:
  • Pots efectuar el seu pagament en les entitats bancàries corresponents
  • Realitzar el pagament a través del teu compte bancari si posseeixes certificat digital.
  • Realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit o carregue en compte.
 • Posteriorment hauràs d’emplenar el formulari que apareix en la part inferior amb les teues dades personals i adjuntar:
  • Una còpia de l’imprés 046 i el justificant de pagament
  • Fotocòpia del DNI
  • I, si apliques algun descompte en abonar les taxes, has de justificar-lo documentalment mitjançant el carnet de Família Nombrosa/Monoparental General, Família Nombrosa/Monoparental Especial o Discapacitat. 

Sol·licitud de certificació acadèmica per a la Universitat amb 3 xifres decimals

 • Escolliu els vostres estudis
 • Barra diagonal MM Barra diagonal DD AAAA
  Indiqueu la data en què finalitzàreu els vostres estudis
 • Deixeu anar els fitxers aquí o
  #Màx. grandària d'arxiu: 7 MB.
   Heu de pujar l’imprés de la taxa i el justificant del pagament de la taxa.
  • #Màx. grandària d'arxiu: 7 MB.
  • #Màx. grandària d'arxiu: 7 MB.