Obtenció de la clau d’admissió per a sol·licitants amb passaport

Les persones sol·licitants que únicament disposen com a document d’identificació el passaport o qualsevol altre document acceptat en el procediment d’admissió diferent al DNI o NIE, hauran d’acudir a qualsevol centre docent públic o privat concertat de la Comunitat Valenciana que impartisca els ensenyaments a les quals es refereix la present resolució, que siga habilitat com a punt d’atenció als usuaris.

El centre habilitarà en horari de secretaria una ubicació i personal per a facilitar aquesta tasca.