Política de Calidad

La Política de Qualitat es fonamenta en el compromís adquirit pel CIPFP CANASTELL de desenvolupar un sistema de gestió de la qualitat que garantisca la qualitat dels serveis educatius per l’ensenyament reglat de Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior que ofereix el CIPFP CANASTELL en les famílies professionals de: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA, INSTAL.LACIÒ I MANTENIMENT, SANITAT, SEGURETAT I MEDI AMBIENT, TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES, HOTELERIA I TURISME, FABRICACIÓ MECÁNICA, AGRARIA I SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT, amb la missió i clara voluntat de servici a la societat compromès amb el seu entorn productiu.

És per això que, recolzant-se en els seus valors, treballa per mantindre un servici de qualitat basat en els principis arreplegats a la seua POLÍTICA DE QUALITAT.

MISSIÓ

La missió del CIPFP CANASTELL és atendre la necessitat de les persones d’obtindre una formació permanent al llarg de la vida, potenciant les capacitats d’autonomia i creixement personal, que milloren la seua qualitat de vida.

VISIÓ.

Ser un centre referent de formació professional integrada, a nivell nacional i internacional, que:

 • Complisca amb les expectatives dels seus usuaris i organitzacions col·laboradores.
 • Desenvolupe plenament l’oferta de Formació Professional per a l’ocupació.
 • Siga capaç d’adaptar-se a les necessitats canviants del teixit productiu del seu entorn.
 • Potèncie la innovació.
 • Fomente la internacionalització amb les pràctiques dels alumnes a Europa mitjançant els programes Erasmus, així com els intercanvis de personal docent i no docent amb centres homòlegs europeus.

VALORS.

 • Compromís per la Qualitat i l’excel·lència.
 • Orientació acadèmica i professional.
 • Tracte pròxim i personalitzat.
 • Inserció laboral mitjançant polítiques actives.
 • Instal·lacions tècnicament avançades.
 • Treball col·laboratiu.
 • Campus virtual.
 • Centre de portes obertes.

A més de la definició de la Missió, Visió i Valors, el CIPFP CANASTELLestableix com objectius bàsics i inicials de la seua Política de Qualitat l’orientació cap a:

 • L’acompliment dels requisits legals i altres aplicables a l’activitat educativa realitzada.
 • L’acompliment de les expectatives, necessitats i demandes de les parts interessades.
 • La Millora Contínua de la nostra organització i del sistema de gestió de la qualitat.

Aquesta Política de qualitat és referència per a l´establiment dels objectius de la qualitat.

El document POLÍTICA DE QUALITAT es pot consultar ací