Informació per a l’admissió del curs 2020/2021

Degut al període de confinament alguns procediments es faran de forma telemàtica i volem que sigueu coneixedors.

L’alumnat de 5 anys d’Infantil a 1r de Primària, la documentació que ha d’aportar al centre per tal de seguir matriculats únicament és “l’Informe de Salut Escolar” expedit per metges col·legiats/-des. Podreu entregar-lo a Secretaria del centre a setembre abans de començar les classes de l’1 al 7 de setembre si no canvia la situació, és a dir que ara no han de fer res telemàtic.

L’alumnat de de Primària que passe a 1r d’ESO, haurà d’informar-se a l’IES Josep Iborra del procediment a seguir. De tota manera el procediment serà com el que exposem ara.

L’alumnat de nova matrícula de 2 anys (nascuts al 2018) i 3 anys (nascuts al 2017) d’Infantil o alumnat nouvingut d’un altre centre el procediment serà TOTALMENT TELEMÀTIC, tal i com es va publicar al DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19. A falta de fer-se públiques les dates, aquestes són les instruccions del Decret:

1. El procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, per al curs 2020-2021 es tramitarà de forma electrònica. L’Administració educativa habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.

2. Cada persona sol·licitant formularà una única sol·licitud, que contindrà una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per a l’admissió.

3. En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.

4. Els resultats en els processos d’admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics es comunicaran a través de la seu electrònica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

5. La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d’admissió de l’alumnat es realitzarà per mitjans electrònics.

6. En el procediment d’admissió als centres docents sostinguts amb fons públics les persones interessades podran fer servir els següents sistemes de verificació d’identitat a fi de formular la sol·licitud d’admissió:

– Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electroònica de la Generalitat (ACCV).

– Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.

– eDNI, amb el seu respectiu lector.

– Combinació del DNI i IDESP o número de suport, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

– Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

– Número de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

Les dates del procés d’Admissió encara no s’han fet públiques, us informarem en tindre coneixement.

Educació acorda una avaluació del curs adaptada a les circumstàncies de formació a distància

  • La Conferència Sectorial d’Educació ha acordat que es farà una avaluació global que no perjudique l’alumnat
  • La Conselleria desplegarà instruccions a partir d’una normativa estatal específica, que elaborarà el Ministeri, per a l’avaluació final de l’actual curs escolar
  • L’actual curs escolar finalitzarà segons està establert en el calendari per a cada etapa educativa

(15/04/2020) – La Conferència Sectorial d’Educació ha acordat que es farà una avaluació global que no perjudique l’alumnat
– La Conselleria desplegarà instruccions a partir d’una normativa estatal específica, que elaborarà el Ministeri, per a l’avaluació final de l’actual curs escolar
– L’actual curs escolar finalitzarà segons està establert en el calendari per a cada etapa educativa

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, junt amb el secretari autonòmic d’Educació i FP, Miguel Soler, han participat telemàticament en la Conferència Sectorial d’Educació que ha reunit la ministra d’Educació i FP, Isabel Celaá, amb els responsables autonòmics d’educació per abordar el desenvolupament i l’avaluació del curs.

Segons el conseller, “hem arribat a uns acords en què veiem reflectides les propostes que nosaltres ja hem estat duent a terme al nostre territori i que hem estat treballant amb la nostra comunitat educativa”.

A la Conferència Sectorial d’Educació s’ha acordat que es farà una avaluació global que no perjudique l’alumnat. En aquest sentit, la Conselleria desplegarà instruccions a partir d’una normativa estatal específica que elaborarà el Ministeri per a l’avaluació final de l’actual curs escolar.

Així mateix, s’ha corroborat que l’actual curs escolar finalitzarà segons està establert en el calendari per a cada etapa educativa, siga amb formació a distància, siga amb classes presencials, segons determinen les autoritats sanitàries en cada moment.

Marzà ha explicat que “fruit d’aquesta reunió hem constatat que hem adaptat l’activitat lectiva a les circumstàncies de formació a distància amb el pla ‘Mulan’, que el curs ha de continuar reforçant sobretot els continguts ja apresos i que es farà una avaluació final adaptada completament a les circumstàncies”, i hi ha afegit: “Cal que cuidem al màxim el nostre alumnat i el nostre professorat, que ningú es quede enrere, i donar suport a les famílies valencianes”.

A la reunió s’ha consensuat que l’objectiu prioritari és que l’alumnat no perda el curs, per això “l’avaluació dels aprenentatges desenvolupats a partir de la suspensió de les classes presencials serà continuada. Amb això valorarem els avanços realitzats i els retards que s’hagen pogut produir per tal de planificar i programar mesures de reforç per al pròxim curs”, hi ha afegit el secretari autonòmic, Miguel Soler.

En aquesta línia, l’avaluació final considerarà en conjunt les avaluacions de tot el curs escolar, i es fixarà especialment en el grau de desenvolupament dels aprenentatges i de les competències imprescindibles adquirides durant tots els mesos escolars.

És per això que la promoció de curs per part de l’alumnat serà la norma general en totes les etapes educatives i la repetició serà una mesura excepcional que haurà d’estar argumentada i acompanyada d’un pla precís de recuperació.

Els responsables d’Educació de la Generalitat transmetran als diferents agents de la comunitat educativa valenciana tots els acords i les concrecions presos respecte a l’adaptació curricular de continguts fins a finalitzar el curs, l’avaluació continuada global, la promoció de curs de l’alumnat i la normativa que es desplegarà al respecte.

Així mateix, Vicent Marzà i Miguel Soler han volgut agrair “l’excepcional tasca que està realitzant el professorat valencià i la seua capacitat per adaptar-se a aquestes circumstàncies, on per damunt de tot està el fet d’acompanyar tot l’alumnat valencià per igual en el seu procés d’aprenentatge”.

6 d’abril, Dia mundial de l’activitat física. Ens movem?

Aquest curs teníem moltes activitats especials programades des del Departament d’Educació Física del centre, unint-nos a iniciatives com la Trobada de Pilota Valenciana als centres de la Marina, promoció d’esports com el voleibol i el bàdminton en les seues federacions entre d’altres, activitats que s’han cancel·lat per la pandèmia del coronavirus COVID-19.

També teníem preparat una activitat conjunta entre l’Ajuntament de Benissa, el CEIP Pare melchor i el CEIP Manuel Bru per celebrar el dia de l’Esport i l’Activitat Física per tot el poble, adherint-nos a la iniciativa de la Fundació Trinidad Alonso que està convertint-se en tradició al nostre centre.

Les activitats presencials s’han suspès, però com l’esport té molt de superació, aquesta última activitat continua, i la farem en casa, perquè el coronavirus no podrà en nosaltres

Com ho farem?

El dilluns dia 6 d’abril feu fotos o vídeos mostrant els hàbits saludables que seguiu; desdejuni o menjar saludable, les activitats físiques que vos hem enviat en les tasques setmanals o altres que vos agraden, etc. Ens agradaria que tota la família participara, ja que la salut es cosa de tots.

Aquests vídeos, fotos i autorització dels dret d’imatge (baixa autorització), els enviareu al correu electrònic de l’escola (info@ceipparemelchor.com) i nosaltres prepararem un material per participar com a centre en la iniciativa «Dia de l’Esport en Casa i en Família» amb el lema «Jo em menege a casa», i així aconseguir material esportiu per a l’escola, a més de divertir-nos i motivar tota la comunitat educativa.

També podeu compartir els vostres vídeos de manera individual en les xarxes socials com s’explica en la informació que trobareu en els documents següents, a través de Twitter o Instagram mencionant @comunitatesport, @ceipparemelchor, amb el hashtag #DiaDelEsport, #EstoNotienequeParar, #Estopasará.

Trobareu jocs i activitats físiques que podeu realitzar, manualitats i diplomes d’esport a casa.

Activitats físiques

Manualitats: punts de llibre, enganxines.

Diploma

Podeu trobar més informació a la web: www.fundaciontrinidadalfonso.org/proyecto/valores-deporte/dia-de- esport/

Ànims! Ens movem!

L’actualització del COVID-19 en la web de Conselleria

La comunitat educativa podem conéixer de manera actualitzada la informació necessària sobre la resposta educativa sobre diversos aspectes durant aquest període amb relació al COVID-19.

http://www.ceice.gva.es/va/covid-19

Esperem que puguem trobar les millors solucions per a dur endavant la vida diària des de casa i donant resposta a l’aprenentatge que han d’adquirir els xiquets i xiquetes en tots els àmbits de la seua persona.

Des de l’escola volem agrair la disposició i la col·laboració de les famílies, així com donar el suport necessari en qualsevol tipus de necessitat.