Rutines alumnat menjador | Rutinas alumnado comedor

ALUMNAT D’INFANTIL, 1r, 2n i 3r DE PRIMÀRIA

De 12:30 a 13:30 h

 • Neteja de mans.
 • Dinar.

De 13:30 a 14:30 h

 • Infantil: descans en les aules.
 • 1r, 2n i 3r de Primària: temps de joc/convivència i raspallat de dents

ALUMNAT DE 4t, 5é i 6é DE PRIMÀRIA

De 12:30 a 13:30 h

 • Estudi o tasques de les assignatures.
 • Joc al pati o lectura al bibliopati.

De 13:30 a 14:30 h

 • Neteja de mans.
 • Dinar.
 • Raspallat de dents i temps de joc/convivència.

ALUMNADO DE INFANTIL, 1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA

De 12:30 a 13:30 h

 • Lavado de manos.
 • Comida.

De 13:30 a 14:30 h

 • Infantil: descanso en las aulas.
 • 1º, 2º y 3º de Primaria: tiempo de juego/convivencia y cepillado de dientes.

ALUMNADO DE 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA

De 12:30 a 13:30 h

 • Estudio o tareas de las asignaturas.
 • Juego en el patio o lectura en bibliopatio.

De 13:30 a 14:30 h

 • Lavado de manos.
 • Comida.
 • Cepillado de dientes y tiempo de juego/convivencia.