Màgia! | ¡Magia!

Des del menjador escolar s’ha portat a terme un espectacle de màgia sostenible per a conscienciar al nostre alumnat de la importància de cuidar i respectar el medi ambient.

Desde el comedor escolar se ha llevado a cabo un espectáculo de magia sostenible para concienciar a nuestro alumnado de la importancia de cuidar y respetar el medio ambiente.