SETMANA DEL 24 AL 28 DE GENER

LLENGÜES:

  • Lectura, tots el dies, d’un llibre de lliure elecció.
  • Durant el cap de setmana farem una ressenya del llibre (títol i dibuix).
  • Fer a la llibreta el “Cap de setmana”. Un text lliure, amb títol i dibuix. Consisteix en escriure a la llibreta algun fet que va ocòrrer durant un cap de setmana.
  • Xicotets dictats d’un fragment del llibre que s’està llegint.

SOCIALS:

Acabar activitats del llibre tema 3 i preparar el control per al dijous.

MATEMÀTIQUES:

Acabar activitats del llibre  T.5,  així com el dossier d’activitats del T.5.

Preparar control tema 5.