ÚLTIMES NOVETATS

 • Llistat de llibres i materials 2021-2022

  Llistat de llibres i materials

  Ja podeu consultar el llistat de llibres del CEIP Els Garrofers per al curs 2022-2023.

  També podeu consultar el llistat de materials de cada curs necessaris per al curs 2022-2023:

  El CEIP Els Garrofers et desitja molt bones vacances!

 • Informació de beques i menjador

  Informació de beques i menjador

  S’acaba de publicar la normativa referent a les beques de transport i menjador. El termini de presentació comença hui dimecres 8 de juny i finalitzarà dimecres que ve 6 de juliol.
  Totes dues ajudes se sol·liciten al mateix temps però cadascuna porta el seu propi imprés de sol·licitud. La forma de presentació és la següent:


  Alumnat que en el curs 2021/2022 ja va sol·licitar l’ajuda per a menjador i/o transport escolar:

  Entrar en l’aplicació WEBFAMILIA per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud on consten pregravades les dades que ja estan en poder de l’Administració, una vegada han sigut actualitzats d’ofici per la Conselleria. Si esteu conformes amb les dades facilitades, heu d’imprimir, signar i presentar l’esborrany en el centre abans del 6 de juliol. En aquest cas no caldrà aportar cap documentació justificativa. Si alguna de les dades que figuren en l’esborrany no és conforme, es procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, presentant aquest en el centre juntament amb la documentació justificativa. Si per algun motiu no podeu accedir o imprimir l’esborrany, podeu sol·licitar-lo en el centre educatiu.

  Alumnat que en el curs 2021/2022 NO va sol·licitar l’ajuda de menjador i/o transport escolar:

  Es farà presentant cada sol·licitud degudament emplenada i signada i adjuntant la documentació acreditativa que es requereix i que us detalle a continuació (es presentarà sempre amb original i còpia):
  Beques de transport: Fotocopia DNI/NIF/Passaport/NIE de les persones sol·licitants (pares, tutors o similars) i certificat de distància emés per l’Exmo.
  Ajuntament des del vostre domicili familiar fins al centre. (Se sol·licita en qualsevol oficina de l’OMAC)
  -Direcció del centre: Partida d’Algoda Pol. 1 Núm. 103-A
  Beques de menjador: Fotocopia DNI/NIF/Passaport/NIE de les persones sol·licitants (pares, tutors o similars), documentació que acredite els membres de la
  unitat familiar (llibre de família o certificat d’empadronament col·lectiu actualitzat a data de presentació de la sol·licitud) i aquells documents que
  acrediten totes les circumstàncies que s’al·leguen. Les circumstàncies referents a informació econòmica, la situació laboral i el cobrament de prestacions i subsidis, la condició de família nombrosa o monoparental, la condició de persona amb discapacitat o la condició de persona beneficiària de la renda valenciana d’inclusió, no farà falta que es justifiquen mitjançant documentació ja que amb la signatura de la sol·licitud o esborrany autoritzem l’Administració educativa a fer la consulta a l’òrgan competent en cada cas.

  Per a qualsevol dubte sabeu que estem a la vostra disposició.
  Atentament,
  Mª Carmen Hurtado. Directora.

 • Menú de juny

  Menú de juny

 • Matrícula curso 2022-2023

  Matrícula 2022-2023

  Com sabreu per diferents mitjans, ja s’ha publicat la normativa que regula el procés d’admissió d’alumnes per al curs 2022/2023.
  Segons aquesta normativa, la presentació de sol·licituds serà exclusivament telemàtica DEL 26 D’ABRIL AL 4 DE MAIG. La sol·licitud de places es farà des de la pàgina web telematricula.es
  Des del nostre centre donarem tota l’ajuda necessària a les persones que el necessiten sol·licitant cita prèvia en el telèfon 966630494 o al correu electrònic 03012062@edu.gva.es
  MÉS INFORMACIÓ: https://portal.edu.gva.es/telematricula/

  Atentament,
  Signat. Mª Carmen Hurtado.
  Directora CEIP Els Garrofers

 • Menú de maig

  Menú de maig

 • Primaverart

  Primaverart

  Rosselles, plantes

  Quan arriba la primavera, els camps que envolten la nostra escola s’omplin de flors i de vida. Roselles, ravenissa, margarides, campanetes, llicsons…

  Producció

  Amb aquest taller, el PrimaverART!, aprofitem el que la natura ens ofereix per treballar la creativitat, la imaginació i el contacte amb l’entorn immediat.

  Obres d'art

  Els xiquets creen paisatges i composicions florals a partir dels elements que el paisatge proper els ofrena.

 • Jornada de portes obertes

  Jornada de portes obertes

  CEIP Els Garrofers

  Dimecres 27 d’abril a les 18:00 esteu convidats/des a la jornada de portes obertes del CEIP Els Garrofers.

  Visitareu el cole i podreu aclarir dubtes sobre el funcionament del centre i sobre el procés de sol·licitud de plaça.

 • Acta definitiva

  Acta definitiva jornada contínua

  Ja podeu consultar l’Annex X: Acta definitiva del resultat de la votació de la jornada.

 • Jornada continua

  Jornada contínua

  Ja podeu consultar l’acta de la votació de la jornada contínua.

 • Cens definitiu

  Cens definitiu

  Votación

  Ja podeu consultar el cens definitiu en la pàgina web i en el tauler d’anuncis del centre.

  La votació serà el dilluns 11 d’abril. L’horari de votació serà des de les 9:00 hores fins a les 19:00 hores. Recorda que també pots votar per correu certificat abans del 8 d’abril.