Iniciació a una avaluació per criteris en Llengua Castellana i Literatura

Des del 14 de febrer fins el 22 d’abril es troba en inscripció el curs de formació “Iniciació a una avaluació per criteris en Llengua Castellana i Literatura. Aquest curs, es durà a terme del 29 d’abril al 9 de juny, amb els següents objectius:

  • Conéixer els canvis que introdueix la LOMLOE respecte a l’avaluació
  • Familiaritzar-nos amb la metodologia de l’avaluació
  • Distingir els conceptes de l’antiga avaluació tradicional que encara es mantenen a l’assignatura de Llengua Castellana
  • Conéixer i aplicar l’avaluació per criteris
  • Usar diferents instruments per a l’avaluació: creació de llistes de control i rúbriques
  • Dissenyar i utilitzar les Situacions d’Aprenentatge per a l’avaluació per criteris

Més informació i inscripcions al següent enllaç:

https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11711714&usuario=formacion