La SGFP visita el Cefire de Castelló

La Subdirectora General de Formació del Professorat, Nuria Soler, ha visitat el Cefire de Castelló acompanyada per la cap del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, Carmen Pinilla, per la Directora Territorial d’Educació de Castelló, María Esteve i per l’inspector de la Direcció Territorial d’Educació de Castelló, Juan Corchado.