Quadrats màgics, Melancolia de Dürer

El quadrat màgic d’Alberto Dürer, tallat en la seua obra Melancolia, és considerat el primer de les arts europees. En el quadrat d’ordre quatre s’obté la constant màgica (34) en files, columnes i diagonals principals, a més, les dues xifres centrals de l’última fila, 1514, indiquen l’any d’execució de l’obra. Quadrat màgic consagrat a Júpiter per a contrarestar la melancolia.

Pot descarregar-te el document ací.

Repte_Quadrats màgics_Melancolia de Dürer