LÓVA: l’òpera, un vehicle d’aprenentatge

Inscripcions ACÍ.

OBJECTIUS

 • Capacitar el professorat en la implementació del projecte LÓVA a l’aula.
 • Aprendre a través de l’experiència i la reflexió compartida, i fomentar l’autoestima, la responsabilitat i el sentit crític.
 • Desenvolupar capacitats per a la mediació en conflictes i aprendre a admetre i potenciar els valors dels altres.
 • Ensenyar les diferents responsabilitats de les professions duna companyia d’òpera, i comprendre la interdependència entre elles.
 • Fomentar el coneixement, la valoració i el compliment de les normes en un grup i crear un espai per expressar les opinions pròpies i respectar les dels altres.
 • Donar importància al procés davant del resultat final i aprendre el valor del treball en equip. Aprenentatge socioemocional.
 • Desenvolupar treball en equip mitjançant la consecució d’un objectiu compartit.
 • Adquirir recursos per facilitar un procés de creació col·lectiva.
 • Fomentar l’autonomia, esforç i motivació real en l’alumnat.
 • Donar a conèixer la relació del projecte amb els objectius del currículum, les competències clau i amb l’avaluació formativa de l’alumnat.
 • Estimular i potenciar l’acció tutorial i el treball en xarxa amb docents que duen a terme el mateix projecte.

CONTINGUTS

 • Per què i per a què crear una òpera?
 • Professions d’una companyia d’òpera.
 • Concepte de companyia. La creació d’una companyia.
 • El llibret: tema, tesi, personatges, escenes, estructura dramàtica, diàlegs.
 • Metàfores per connectar experiències i aprenentatge.
 • Confiar, delegar, responsabilitat, assumir riscos.
 • Concepte visual: del programa de mà a l’escena.
 • Concepte musical i moviment.
 • Eines per a un procés de creació col·lectiva.
 • La qualitat del procés. Els errors com a part essencial de l’aprenentatge.
 • Planificació per a la implantació del projecte al centre: assaigs, posada en escena, exposició del procés i estrena.
 • Integració del currículum al projecte.
 • LÓVA com a projecte globalitzat dins l’aula.
 • Rutines vocals i jocs teatrals per a crear un equip.
 • Les competències clau per a adquirir un objetiu comú.
 • Creació d’un equip que treballa de forma eficient.
 • Conceptes bàsics del projecte: repte, metàfora, objectiu, procès, èxit, frustració.

CONDICIONS

 1. Personal docent, funcionari de carrera o interí amb destí en centres públics no universitaris de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació.
 2. Personal funcionari de carrera i interí, en actiu, pertanyent a l’ISEACV

DIRIGIT A

 • Professorat funcionari. En la mesura del possible, se seleccionarà a les persones participants atenent al següent repartiment de places: 18 per a primària, 6 per a ESO, 2 per a infantil.
 • Participants del curs “LÓVA: pràctica a l’aula” que no han realitzat la formació.
 • És recomanable que aquesta formació la realitze un tutor/a amb l’especialista de música o de plàstica, es donarà prioritat a la inscripció de dos docents del mateix centre.
 • Aquest curs no va adreçat a professorat de conservatoris.

PROFESSORAT DEL CURS

BENJA GARZÓN GARCIA: Mestre de música de primària, mestre de saxòfon, director de banda i fundador del quartet de saxofons deSAXtre. Actualment exerceix al CEIP Magraner de Tavernes de la Valldigna. Formador de mestres del projecte LÓVA a la Comunitat Valenciana des de l’any 2018.

MIGUEL GIL CASADO: Mestre de música de primària i fundador del projecte LÓVA junt a Pedro Sarmiento. Porta endavant el projecte LÓVA a la cárcel de Valdemoro des de l’any 2012 i formador de mestres a la Comunitat Valenciana des de l’any 2018.

PAU POVEDA CARBONELL: Mestre de música de primària i titulat superior de música. Actualment exerceix al CRA Benavites-Quart de les Valls. Formador de mestres del projecte LÓVA a la Comunitat Valenciana des de l’any 2022.