Teatre Musical. Creació i posada en escena

INSCRIPCIÓ: fins al 8 d’abril de 2024.

CONFIRMACIÓ: del 9 al 14 d’abril de 2024.

FORMACIÓ A DISTÀNCIA I PRESENCIAL:

Sessions a distància:

Dijous, 18 d’abril de 2024. 17:30 a 19:30. Teams.

Dijous, 25 d’abril de 2024. 17:30 a 19:30. Teams.

Sessions presencials:

Dimarts, 23 d’abril de 2024. 17:30 a 20:30. IES Francesc Tàrrega (Vila-real).

Dimarts, 7 de maig de 2024. 17:30 a 20:30. IES Francesc Tàrrega (Vila-real).

Dijous, 9 de maig de 2024. 17:30 a 20:30. IES Francesc Tàrrega (Vila-real).

Un projecte de Teatre Musical és una experiència educativa que afavorix l’oportunitat d’aplicar els coneixements adquirits i generar connexions curriculars més profundes d’una manera pràctica i significativa, utilitzant l’art com una eina per a explorar i comprendre conceptes complexos, crear i reflexionar de forma compartida i adquirir i desenvolupar de manera integral competències específiques.

Integrar l’ensenyament d’habilitats artístiques amb l’adquisició de coneixements acadèmics, genera oportunitats significatives perquè els estudiants s’involucren activament en el procés d’aprenentatge, fomentant la creativitat, l’expressió personal, el pensament crític i la motivació.

En utilitzar projectes artístics com a base per a l’aprenentatge, els estudiants poden explorar diferents formes d’expressió artística i creativa mentre desenvolupen habilitats com la imaginació, la capacitat de resoldre problemes, la comunicació o la col·laboració, mitjançant equips de treball que planifiquen, dissenyen, desenvolupen, analitzen i avaluen.

OBJECTIUS

 • Conéixer diferents maneres d’integrar un projecte de teatre musical en un centre educatiu.
 • Donar a conéixer les diferents tasques que conformen una creació de teatre musical.
 • Oferir eines pròpies per a crear una obra de teatre musical.
 • Reflexionar i relacionar els objectius dels creadors amb els objectius docents.
 • Aprendre a utilitzar recursos bàsics en la creació d’escenes.
 • Treballar escenes musicals passant per tot el procés de creació: guions, partitures, escenografia, atrezzo, ambientació i posada en escena.
 • Afavorir el treball cooperatiu i integrador entre l’alumnat, mitjançant la interpretació d’obres de teatre musical.

CONTINGUTS

 • L’aula com a punt de partida per crear espais teatrals.
 • Eines i detonants per a la creació escènica.
 • Eines i detonants per a la creació musical.
 • El cos com a eina vocal i expressiva.
 • Les possibilitats narratives de l’escenografia, l’atrezzo i l’ambientació.
 • La publicitat, la documentació i la posada en escena d’una obra de teatre musical.
 • Eines d’avaluació d’un projecte de teatre musical.

JOSE GOTERRIS CARRATALÀ

La seua carrera docent s’inicia al conservatori mestre Goterris de Vila-real com a professor de guitarra. Accedeix al cos d’ensenyament secundari en l’especialitat de música l’any 2000 i actualment treballa a l’IES Francesc Tàrrega de Vila-real.

De formació clàssica, en les especialitats de guitarra i cant líric, sempre ha estat involucrat en projectes musicals de pop/rock, com a cantautor. En la vessant de compositor també ha compossta la música per a un espectacle de titelles: La fàbrica de joguines defectuoses.

En la seva labor com a docent prima molt la part pràctica i la creativitat musical, la utilització d’instrumental pop/rock per a la realització de concerts i musicals amb els alumnes, als quals fa protagonistes dels seus aprenentatges.

IBAN LUIS ORTIZ VIDAL

Graduat Superior en Música en l’especialitat de Trombó pel Conservatori Superior Salvador Seguí. Llicenciat en Humanitats per la Universitat Jaume I i Màster en Innovació Educativa per la Universidad Internacional de La Rioja.

Professor de Música, actualment exerceix com a assessor de Música i Arts Escèniques al CEFIRE d’àmbit artisticoexpressiu. En la seua pràctica docent sempre ha desenvolupat projectes interdisciplinaris on s’integra la música, les arts escèniques i les tecnologies digitals i audiovisuals.