L’ARTèria. Jornada d’àmbit artisticoexpressiu. Aprenentatge Basat en Projectes Artístics.

Una jornada de presa de contacte sobre el coneixement, la creativitat, la innovació , la interdisciplinarietat i la transversalitat que aporten les àrees artisticoexpressives.

Lloc: Conservatori i auditori de música d'Almoradí.

Data: divendres 6 de març i dissabte 7 de març de 2020

Inscripcions