Retirada guia reserva d’espais i recursos

CALENDARI SHAREPOINT EXPERIÈNCIA CLÀSSICA

La guia ‘Reserva d’espais i recursos’ ha sigut eliminada del lloc web del CDC. Aquesta decisió s’ha pres ja que la guia estava basada en el model clàssic del calendari de Sharepoint, el qual ja no rebrà més actualitzacions. Encara és possible fer reserves utilitzant el calendari de Sharepoint, però la guia ja no resulta útil i, per tant, no podem continuar oferint-hi suport des del CDC.