Desplegament de llicència A3

Es comunica que al llarg del dia està produint-se l’activació de les llicències educatives A3 del servei M365 per a professorat, alumnat i personal no docent en centres de secundària i Formació professional que encara no les tenen. 

La llicència A3 inclou aplicacions d’escriptori com Word, PowerPoint i Excel, així com Minecraft Education Edition per a ús educatiu i altres millores en les aplicacions actuals. La llicència A3 proporciona accés a eines avançades per millorar el funcionament de les classes i l’organització del centre.