Comunicat de creació de noves bústies compartides

Estimada directora/Estimat director.

Com ja li informàrem, els centres ja disposen de dues bústies compartides per a la coordinació TIC i per a la secretaria del centre amb el format [codi_centre].ctic@edu.gva.es i [codi_centre].secretaria@edu.gva.es respectivament.

De manera addicional, s’està procedint a generar les següents bústies compartides per a la comunicació del centre amb l’exterior:

  • Per a gestionar consultes d’informació, la bústia [codi_centre].info@edu.gva.es.
  • Per a gestionar projectes amb persones u organismes externs, com per exemple Erasmus, la bústia [codi_centre].projectes@edu.gva.es.
  • Per a gestionar la formació en centres de treball (FCT), la bústia [codi_centre].fct@edu.gva.es. Aquesta bústia només per als centres amb Formació a Centres de Treball.

Per obtindre més informació sobre bústies compartides, així com la seua gestió i configuració, pot consultar la guia sobre l’ÚS DE BÚSTIES COMPARTIDES en:

Salutacions

València, 21 de juny  de 2022

Signat: SICE – SDGIEI

Actualització guia canal Guàrdies.

S’ha actualitzat la guia del Canal Guàrdies, en ella trobaràs suggeriments com per exemple… com utilitzar els formularis, les llistes i les tasques per a organitzar l’absència del professorat, els parts d’incidències i les possibles expulsions de l’aula en un moment puntual. Consultar Guia.

IDENTITAT DIGITAL DE L’ALUMNAT

TOT EL PROFESSORAT POT CONSULTAR LA IDENTITAT DIGITAL DEL SEU ALUMNAT

Fins ara només les persones tutores podien consultar la Identitat Digital de l’alumnat del seu grup classe al MÒDUL DOCENT 2 D’ITACA, a banda de la direcció del centre i las famílies a Web Família 2.0, ara ja s’ha implementat que tot el professorat puga consultar-les a més a més al mòdul docent d’ITACA a l’igual que ho feien les persones tutores. 

Llistat de guies actualitzades en les últimes setmanes

Coincidint amb les tres sessions de Gestió de Centre que hem impartit tres dimecres seguits les persones que integrem el CDC, hem aprofitat per a actualizar algunes de les guies que teníem penjades a la web del CDC, donat que el projecte està viu i evoluciona constantment. Aquest és el llistat:

1. Manual calendari d’Outlook.
2. Reportar una incidència del correu @edu.gva.es.
3. Identitat digital.
4. Guia canals privats.
5. Gestió del canal “guàrdies”.
6. Equip “Documentar”: què és.
7. Equip “Documentar”: compartir públicament arxius i carpetes.
8. Guia per a la gestió del Consell Escolar.
9. Convidar les famílies o persones alienes a l’organització a una reunió.
10. Vídeos Portal Edu.

NOU EQUIP DE GESTIÓ: EQUIP DIRECTIU


S’han creat els Teams per a Equips Directius. Per al seu ús, heu de saber que:

  • És un teams de tipus Docent.
  • Tant els components de l’equip directiu, com la ID de centre, són propietaris de l’equip.
  • Teniu la possibilitat de canviar el rol de propietari a membre de qualsevol, si ho considereu necessari.
  • Els canvis de càrrecs a Ítaca es veuran reflectits en la sincronització de membres de l’equip.
  • No s’aconsella que inclogueu manualment a altres membres o propiearios de fora de la direcció, ja que en cas de baixa, aquesta no serà automàtica i haurà de ser també manual, la qual cosa pot comportar un problema de seguretat.
  • Respecte als continguts de l’equip, gestió de canals públics o privats, no hi ha cap criteri establit, per la qual cosa podeu donar-li l’ús que considereu oportú.
  • Els arxius emmagatzemats en el sharepoint associat a l’equip no es poden compartir cap a fora del Tenant com en l’equip Documentar per motius de seguretat, encara que sí que poden compartir-se dins del Tenant.

Us convidem que li doneu ús i esperem els vostres comentaris.
L’equip CDC.