Power Platform. Com es pot assegurar que sols algunes persones tingen accés a les dades mitjançant les aplicacions de Power Apps?

Els equips de gestió que es proporcionen de forma estàndard i automatitzada ja inclouen a les persones que corresponen en cadascun d’ells. Aquesta informació està sincronitzada amb les dades que provenen d’Itaca. No és convenient afegir manualment a persones a aquests equips, a menys que estiga totalment justificat. 

Els equips de Teams tenen associat un espai de SharePoint on totes les persones que integren l’equip poden ubicar i accedir a informació. 

Es poden crear recursos en aquests espais de SharePoint i es poden establir els permisos particulars per als mateixos, de forma que es pot limitar l’accés a determinades persones dels equips.  

El nivell d’accés que tingen les persones sobre els recursos en SharePoint serà el mateix que pugen obtenir mitjançant l’ús de Power Apps que els utilitzen. 

Si la compartició dels recursos es fa amb OneDrive, cal anar amb compte sobre a qui es comparteix, evitant que aquesta compartició es realitze a nivell de tota l’organització (tota la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport).