Com puc gestionar les Guàrdies a través d’un canal de Teams?

Gestionar les guàrdies i les absències del professorat és molt important per a tots els centres educatius. És molt útil crear un canal públic a l’equip Claustre per a aquesta finalitat (alguns equips claustre tenen aquest canal predeterminat des de la conselleria) 

En esta guia tens un suggeriment de com pots organitzar les guàrdies al teu centre utilitzant TEAMS. Per descomptat, cada centre adopta una manera de treballar que s’adapta a les seues circumstàncies. 

A la diapositiva número 6 està disponible una plantilla de formulari per registrar les Absències del Professorat. És un simple exemple, pots utilitzar-lo o prendre’l com una idea.