Tutories

Als següents enllaços trobareu els horaris actualitzats per al curs 2023-2024 de les tutories i emails del professorat. Si voleu sol·licitar una reunió, per favor envieu un correu a la professora o professor indicant: nom de l’alumne, curs, nom del pare, mare o tutor/a, telèfon de contacte, motiu i data de l’entrevista.

A la Guia Prop – Personal podeu buscar l’email del qualsevol altre professor o professora si no apareix.