Horari de l’Equip Directiu 2022-2023

Es prega sol·licitar cita prèvia a través de l’email del centre 46020388@edu.gva.es

Direcció: Teresa Bacete García
Vicedirecció: Gema Casino Penalba
Direcció d’estudis: Lucía Marián de Dios
Direcció d’estudis: Pilar Martí Murciano
Secretaria Acadèmica: Fernando Solsona Berges
Secretaria Acadèmica: Alicia Puchades Cardona