Noves aplicacions en Appsedu – [01/07/2024]

La plataforma educativa Appsedu continua ampliant el seu catàleg d’aplicacions, oferint a estudiants i docents noves eines per ajudar en l’aprenentatge i l’ensenyament. En els últims dies, s’han incorporat una sèrie d’aplicacions en fase d’avaluació, les que han sigut autoritzades per al seu ús i les que no ho han sigut o que han canviat d’estat:

LliureX

Windows/macOS

Android/iOS

Web

  • Flip (En avaluació)

Noves aplicacions en Appsedu – [19/06/2024]

La plataforma educativa Appsedu continua ampliant el seu catàleg d’aplicacions, oferint a estudiants i docents noves eines per a ajudar en l’aprenentatge i l’ensenyament. En els últims dies, s’han incorporat una sèrie d’aplicacions tant en fase d’avaluació, les que han sigut autoritzades per al seu ús i les que no ho han sigut o que han canviat d’estat:

LliureX

Windows/macOS

Android/iOS

Noves aplicacions en Appsedu – [10/06/2024]

La plataforma educativa Appsedu continua ampliant el seu catàleg d’aplicacions, oferint a estudiants i docents noves eines per ajudar en l’aprenentatge i l’ensenyament. En els últims dies, s’han afegit una sèrie d’aplicacions, algunes en fase d’avaluació, altres autoritzades per al seu ús i altres no o que han canviat d’estat:

LliureX

Windows/macOS 

Android/iOS 

Apps web

  • Kahoot! Autoritzada (Identitat Digital)

Quan i com sol·licitar l’estudi d’una aplicació?

1. Categoria ”Aplicacions o serveis educatius> Nou tiquet sobre altres serveis o aplicacions educatives > Petició / Incidència > Appsedu” en gvaSAI.

2. Si una aplicació web no disposa de l’opció de l’autenticació amb identitat digital, no apareixerà reflectida en la web Appsedu. 

  • Consulta la següent FAQ per distingir entre autenticació amb identitat digital i/o correu electrònic. 
  • Abans d’usar una aplicació web, comprova que compleix les instruccions d’inici de curs i que és segura. 
  • En aquesta guia publicada en la web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades trobaràs informació important sobre privadesa i seguretat en Internet.

Estat “Disponible en LliureX” i quines són les seues implicacions: 

Què significa l’estat “Disponible en LliureX”? 

Este estat indica que les aplicacions estan preparades i incorporades per a ser utilitzades en el sistema operatiu LliureX de la Conselleria.  

Per què estes Apps no es despleguen en altres botigues d’aplicacions com la de Windows? 

Estes aplicacions estan disponibles a través del sistema operatiu LliureX i no es despleguen en altres botigues d’aplicacions per evitar duplicació i optimitzar recursos. 

Quins són els beneficis de no duplicar el desplegament en diversos sistemes operatius? 

En evitar la duplicació, s’optimitzen els temps de manteniment en centrar els esforços en una única plataforma. A més, se simplifiquen les tasques d’actualització i correcció d’errors, i es redueixen els riscos associats amb la gestió de múltiples versions. 

Com contribueixen estos criteris d’unificació a economitzar recursos i minimitzar vulnerabilitats? 

La unificació en una única plataforma permet una gestió més eficient de recursos i redueix la complexitat operativa. A més, en tindre una única versió de l’aplicació, es minimitza l’impacte produït per les possibles vulnerabilitats i es facilita l’aplicació de mesures de seguretat. 

Quins son els possibles estats que pot tindre una aplicació en Appsedu i quin significat té cadascun d’ells? 

11 abril, 2024 per DGIE

1. Sense Avaluar: Quan una aplicació es troba en este estat, significa que s’ha rebut una sol·licitud per a la seua avaluació, però el proces encara no ha començat. Les sol·licituds d’avaluació poden haver sigut rebudes a través del Sistema d’Aplicacions Informàtiques (SAI) o d’un altre mitjà, però la revisió formal encara no ha començat. En este punt, no es necessari presentar noves sol·licituds, ja que el procés d’avaluació s’iniciarà en algun moment. 

2. En Avaluació: Una vegada que el procés d’avaluació ha començat, l’aplicació passa a l’estat de «En Avaluació». Este procés implica diverses etapes, com la revisió de seguretat, anàlisi de protecció de dades, avaluació de termes d’ús i consideracions legals. Cadascuna d’estes etapes es clau per determinar si l’aplicació compleix amb els estàndards i requisits establits. 

3. En Negociació: En alguns casos, una aplicació pot ser considerada segura, però abans que puga ser desplegada a les botigues d’aplicacions, es necessari arribar a un acord entre l’editor de l’aplicació i la Conselleria. Això pot involucrar discussions sobre termes d’ús, condiciones de desplegament o qualsevol altra consideració rellevant per a les dues parts. 

4. Preparant desplegament: Quan una aplicació ha passat satisfactòriament el procés d’avaluació i s’ha determinat que es segura i compleix amb tots els requisits, passa a l’estat de «En Desplegament». Ací, es duen a terme els procediments tècnics necessaris per fer que l’aplicació estiga disponible a les botigues d’aplicacions el més ràpid possible, assegurant així la seua accessibilitat per als usuaris finals. 

5. Autoritzada – Botiga: Una vegada que una aplicació ha completat amb èxit el procés d’avaluació i desplegament, es considera «Autoritzada» i està disponible a les botigues d’aplicacions. Els usuaris autoritzats tenen la capacitat de buscar, descarregar i instal·lar l’aplicació en els seus dispositius segons siga necessari. 

6. Autoritzada – Instal·lació coordinada: Algunes aplicacions poden ser considerades adequades per al seu ús, però per diverses raons no poden ser desplegades públicament a les botigues d’aplicacions. En estos casos, els coordinadors designats, com el CTIC o els coordinadors d’aula d’informàtica, poden instal·lar l’aplicació utilitzant les seues credencials per administrar la seua instal·lació. 

7. Autoritzada – Instal·lació assistida:  L’aplicació s’ha avaluat i autoritzat però por les seues característiques requerix de la instal·lació assistida pels tècnics del SAI. 

8. Autoritzada – Identitat Digital: Este estat s’aplica a aplicacions web que no requerixen instal·lació en dispositius. Per accedir a estes aplicacions, els usuaris autoritzats han d’iniciar sessió utilitzant la seua identitat digital. És important tindre en compte que, en la seua majoria, només el personal docent i no docent pot accedir a esta mena d’aplicacions utilitzant la identitat digital. A més, es possible que es requereixca el consentiment dels usuaris per a la transferència de dades. 

9. Autoritzada – sistema: Este estat s’aplica a aplicacions que estan preinstal·lades juntament en el sistema operatiu.  

10. Disponible en LliureX: Algunes aplicacions estan específicament dissenyades per funcionar en el sistema operatiu LliureX de la Conselleria. Estes aplicacions estan disponibles a través d’este sistema operatiu i no es despleguen en altres botigues d’aplicacions, com la botiga de Windows. No duplicar el desplegament d’una mateixa aplicació en diversos sistemes operatius diferents permet optimitzar els temps de manteniment al centrar els esforços en una única plataforma. A més se simplifiquen les tasques d’actualització i correcció d’errors, i es redueixen els riscos associats amb la gestió de múltiples versiones. Estos criteris d’unificació contribueixen a economitzar recursos i minimitzar possibles vulnerabilitats. 

11. No Autoritzada: Després de completar l’avaluació, si es determina que una aplicació no compleix amb els criteris o requisits establits, es classifica com «No Autoritzada». Estes aplicacions no estan disponibles a les botigues gestionades por la Conselleria i l’accés mitjançant identitat digital no està permés. 

12. A Retirar: Les aplicacions que en algun moment van ser autoritzades però que ara tenen una data de retirada pendent es classifiquen com «A Retirar». Els usuaris poden continuar utilitzant l’aplicació fins a la data de retirada, però es recomana prendre mesures per salvaguardar la informació abans que l’aplicació es retire oficialment. A més, les aplicacions en este estat deixaran d’estar disponibles per a noves instal·lacions des de les botigues d’aplicacions. 

13. Retirada: Les aplicacions que ja no estan autoritzades i han sigut retirades oficialment del sistema es consideren «Retirades». Estes aplicacions no han d’utilitzar-se i ja no estan disponibles per a la seua instal·lació o ús en cap context oficial. 

Noves aplicacions en Appsedu – [20/03/2024]

La plataforma educativa Appsedu continua ampliant el seu catàleg d’aplicacions, oferint a estudiants i docents noves eines per ajudar en l’aprenentatge i l’ensenyament. En els últims dies, s’han afegit una sèrie d’aplicacions, algunes en fase d’avaluació, altres autoritzades per al seu ús i altres no:

En avaluació

Autoritzades 

No autoritzades 

Com sol·licitar l’avaluació d’una nova aplicació?

El primer que s’ha de fer es verificar la disponibilitat: Abans de demanar l’avaluació d’una aplicació, és important verificar si ja ha estat demanada amb anterioritat. Això es pot fer accedint al lloc web d’Appsedu i revisant el catàleg d’aplicacions disponibles.

Cercar l’aplicació utilitzant el cercador de la taula corresponent. Si l’aplicació està present, es podrà accedir a la seua fitxa tècnica i conèixer el seu estat, com per exemple si ja s’ha avaluat, està en procés d’avaluació, està autoritzada o no autoritzada.

Alternativament, també es pot buscar l’aplicació a la pàgina Inicial d’Appsedu utilitzant el cercador integrat.

En cas de no trobar l’aplicació desitjada al lloc web d’Appsedu, es podrà sol·licitar la seua avaluació obrint un tiquet a través de GVA SAI, seguint aquesta cua específica:

• Nou tiquet sobre altres Serveis o aplicacions educatives.

  • Petició

• “Aplicacions Educatives (Appsedu)”