Bavarder

Versió
164
Bavarder és una aplicació de codi obert que permet xatejar amb un model de llenguatge de IA. Està escrita principalment en Python utilitzant els frameworks GTK4 i Libadwaita i permet realitzar consultes utilitzant diversos models de llenguatge, com BAI Xat, Chat GPT, Hugging Xat o OpenAI GPT 3.5/4 APIs.
Plataforma
LliureX
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Preparant desplegament
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Informàtica
Utilitats
Àmbit educatiu
Transversal