Quan i com sol·licitar l’estudi d’una aplicació?

1. Categoria ”Aplicacions o serveis educatius> Nou tiquet sobre altres serveis o aplicacions educatives > Petició / Incidència > Appsedu” en gvaSAI.

2. Si una aplicació web no disposa de l’opció de l’autenticació amb identitat digital, no apareixerà reflectida en la web Appsedu. 

 • Consulta la següent FAQ per distingir entre autenticació amb identitat digital i/o correu electrònic. 
 • Abans d’usar una aplicació web, comprova que compleix les instruccions d’inici de curs i que és segura. 
 • En aquesta guia publicada en la web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades trobaràs informació important sobre privadesa i seguretat en Internet.

Estat “Disponible en LliureX” i quines són les seues implicacions: 

Què significa l’estat “Disponible en LliureX”? 

Este estat indica que les aplicacions estan preparades i incorporades per a ser utilitzades en el sistema operatiu LliureX de la Conselleria.  

Per què estes Apps no es despleguen en altres botigues d’aplicacions com la de Windows? 

Estes aplicacions estan disponibles a través del sistema operatiu LliureX i no es despleguen en altres botigues d’aplicacions per evitar duplicació i optimitzar recursos. 

Quins són els beneficis de no duplicar el desplegament en diversos sistemes operatius? 

En evitar la duplicació, s’optimitzen els temps de manteniment en centrar els esforços en una única plataforma. A més, se simplifiquen les tasques d’actualització i correcció d’errors, i es redueixen els riscos associats amb la gestió de múltiples versions. 

Com contribueixen estos criteris d’unificació a economitzar recursos i minimitzar vulnerabilitats? 

La unificació en una única plataforma permet una gestió més eficient de recursos i redueix la complexitat operativa. A més, en tindre una única versió de l’aplicació, es minimitza l’impacte produït per les possibles vulnerabilitats i es facilita l’aplicació de mesures de seguretat. 

Quins son els possibles estats que pot tindre una aplicació en Appsedu i quin significat té cadascun d’ells? 

11 abril, 2024 per DGIE

1. Sense Avaluar: Quan una aplicació es troba en este estat, significa que s’ha rebut una sol·licitud per a la seua avaluació, però el proces encara no ha començat. Les sol·licituds d’avaluació poden haver sigut rebudes a través del Sistema d’Aplicacions Informàtiques (SAI) o d’un altre mitjà, però la revisió formal encara no ha començat. En este punt, no es necessari presentar noves sol·licituds, ja que el procés d’avaluació s’iniciarà en algun moment. 

2. En Avaluació: Una vegada que el procés d’avaluació ha començat, l’aplicació passa a l’estat de «En Avaluació». Este procés implica diverses etapes, com la revisió de seguretat, anàlisi de protecció de dades, avaluació de termes d’ús i consideracions legals. Cadascuna d’estes etapes es clau per determinar si l’aplicació compleix amb els estàndards i requisits establits. 

3. En Negociació: En alguns casos, una aplicació pot ser considerada segura, però abans que puga ser desplegada a les botigues d’aplicacions, es necessari arribar a un acord entre l’editor de l’aplicació i la Conselleria. Això pot involucrar discussions sobre termes d’ús, condiciones de desplegament o qualsevol altra consideració rellevant per a les dues parts. 

4. Preparant desplegament: Quan una aplicació ha passat satisfactòriament el procés d’avaluació i s’ha determinat que es segura i compleix amb tots els requisits, passa a l’estat de «En Desplegament». Ací, es duen a terme els procediments tècnics necessaris per fer que l’aplicació estiga disponible a les botigues d’aplicacions el més ràpid possible, assegurant així la seua accessibilitat per als usuaris finals. 

5. Autoritzada – Botiga: Una vegada que una aplicació ha completat amb èxit el procés d’avaluació i desplegament, es considera «Autoritzada» i està disponible a les botigues d’aplicacions. Els usuaris autoritzats tenen la capacitat de buscar, descarregar i instal·lar l’aplicació en els seus dispositius segons siga necessari. 

6. Autoritzada – Instal·lació coordinada: Algunes aplicacions poden ser considerades adequades per al seu ús, però per diverses raons no poden ser desplegades públicament a les botigues d’aplicacions. En estos casos, els coordinadors designats, com el CTIC o els coordinadors d’aula d’informàtica, poden instal·lar l’aplicació utilitzant les seues credencials per administrar la seua instal·lació. 

7. Autoritzada – Instal·lació assistida:  L’aplicació s’ha avaluat i autoritzat però por les seues característiques requerix de la instal·lació assistida pels tècnics del SAI. 

8. Autoritzada – Identitat Digital: Este estat s’aplica a aplicacions web que no requerixen instal·lació en dispositius. Per accedir a estes aplicacions, els usuaris autoritzats han d’iniciar sessió utilitzant la seua identitat digital. És important tindre en compte que, en la seua majoria, només el personal docent i no docent pot accedir a esta mena d’aplicacions utilitzant la identitat digital. A més, es possible que es requereixca el consentiment dels usuaris per a la transferència de dades. 

9. Autoritzada – sistema: Este estat s’aplica a aplicacions que estan preinstal·lades juntament en el sistema operatiu.  

10. Disponible en LliureX: Algunes aplicacions estan específicament dissenyades per funcionar en el sistema operatiu LliureX de la Conselleria. Estes aplicacions estan disponibles a través d’este sistema operatiu i no es despleguen en altres botigues d’aplicacions, com la botiga de Windows. No duplicar el desplegament d’una mateixa aplicació en diversos sistemes operatius diferents permet optimitzar els temps de manteniment al centrar els esforços en una única plataforma. A més se simplifiquen les tasques d’actualització i correcció d’errors, i es redueixen els riscos associats amb la gestió de múltiples versiones. Estos criteris d’unificació contribueixen a economitzar recursos i minimitzar possibles vulnerabilitats. 

11. No Autoritzada: Després de completar l’avaluació, si es determina que una aplicació no compleix amb els criteris o requisits establits, es classifica com «No Autoritzada». Estes aplicacions no estan disponibles a les botigues gestionades por la Conselleria i l’accés mitjançant identitat digital no està permés. 

12. A Retirar: Les aplicacions que en algun moment van ser autoritzades però que ara tenen una data de retirada pendent es classifiquen com «A Retirar». Els usuaris poden continuar utilitzant l’aplicació fins a la data de retirada, però es recomana prendre mesures per salvaguardar la informació abans que l’aplicació es retire oficialment. A més, les aplicacions en este estat deixaran d’estar disponibles per a noves instal·lacions des de les botigues d’aplicacions. 

13. Retirada: Les aplicacions que ja no estan autoritzades i han sigut retirades oficialment del sistema es consideren «Retirades». Estes aplicacions no han d’utilitzar-se i ja no estan disponibles per a la seua instal·lació o ús en cap context oficial. 

Què succeeix si encara no he donat el consentiment per tal d’utilitzar una aplicació autoritzada que el requereix?

Imaginem una aplicació, la qual està autoritzada, en la qual, per al seu ús amb inici de sessió amb la identitat digital, la persona interessada ha de donar el seu consentiment, però encara no ho ha fet.

En aquest escenari, es mostrarà el següent missatge: “Tenim problemes per iniciar la sessió”. No es tracta de cap error. Per poder utilitzar l’aplicació serà necessari donar el consentiment per a la transferència de dades a tercers a través del formulari corresponent, accessible des de la fitxa de l’aplicació en Appsedu.

Com donar el consentiment per utilitzar una aplicació que inicia la sessió amb la identitat digital?

Per començar, quan desitges utilitzar una aplicació autoritzada que inicia sessió mitjançant la identitat digital, és necessari seguir aquests passos.

 • Dirigir-se a la pàgina web de Appsedu per localitzar l’aplicació desitjada.
 • Accedir a la fitxa de l’aplicació fent clic en el nom corresponent.
 • En la secció d'”Informació bàsica de l’aplicació”, es troben les especificacions detallades. Al final d’aquesta informació, es troben els botons de “Donar el consentiment” i “Revocar el consentiment”.
 • Pulsar sobre “Donar consentiment” per accedir al formulari que proporcionarà el consentiment necessari. Assegurar-se d’haver llegit la informació bàsica de protecció de dades i recomanacions abans de procedir.
 • Si en algun moment es desitja “Revocar el consentiment”, seleccionar el botó corresponent. Es reenviarà a un formulari dissenyat específicament per a això.

Nota important:

Només el personal docent i no docent té la capacitat d’atorgar el seu consentiment; els estudiants no estan autoritzats a dur a terme aquest procediment. Encara que l’alumnat puga accedir als formularis, és important assenyalar que la recopilació del consentiment no es tindrà en compte. S’informarà els interessats d’aquesta situació per correu electrònic.

Els formularis de consentiment i revocació són d’un sol ús. En cas de necessitar renovar el consentiment per segona vegada per a la mateixa aplicació, s’haurà de realitzar a través del GVA SAI utilitzant la cua designada per a Appsedu, NOU TÍQUET SOBRE ALTRES SERVEIS O APLICACIONS EDUCATIVES > incidència > Aplicacions educatives (APPSEDU).

Com sol·licitar accés a aplicacions que requereixen iniciar sessió amb Microsoft?

Per sol·licitar l’accés a aplicacions que utilitzen l’opció d’iniciar sessió amb Microsoft, segueix aquests passos:

 • En primer lloc, accedeix a Appsedu i busca l’aplicació necessària en el catàleg d’aplicacions.
 • Si l’aplicació ja està inclosa en el catàleg,no és necessari realitzar cap tràmit addicional.
 • En cas que l’aplicació no es trobe en el catàleg, segueix aquests passos:

a. Accedeix al lloc web de l’aplicació a la qual vullgues accedir.

b. Busca algun enllaç a “Registrar-se” o a “Iniciar sessió”.

c. Busca l’opció Microsoft, Office 365 o M365 (si hi ha altres mètodes, com utilitzar Google, Facebook o altres inicis de sessió d’altres aplicacions o xarxes socials, omet-los). Cal tenir en compte que l’opció d’iniciar sessió amb Microsoft, en algunes ocasions, no està entre les opcions visibles i cal buscar-la.

d. Selecciona “Utilitzar Microsoft” (en algunes aplicacions pot aparèixer com Office 365 o M365).

Apareixerà una finestra indicant que l’aprovació és obligatòria, amb un espai per introduir una justificació de la petició.

Després de justificar la petició, prem en “Sol·licitar l’aprovació”. La sol·licitud s’enviarà a la persona administradora corresponent. Des de la Conselleria es tenen en compte totes les peticions realitzades.

Aquests passos asseguren un procés clar i efectiu per sol·licitar l’aprovació necessària en utilitzar aplicacions que requereixen iniciar sessió amb Microsoft (Identitat digital corporativa).

Com verificar l’estat d’aprovació de l’aplicació que necessites?

Per comprovar si l’aplicació que necessites està Aprovada, No aprovada o en altres estats, has de seguir aquests passos:

 • Accedeix a la plataforma Appsedu en el lloc web de la Generalitat Valenciana (gva.es) i busca l’aplicació que necessites en el catàleg d’aplicacions.
 • Les aplicacions estan dividides en quatre categories: LliureX, Windows/macOS, Android/IOS i Aplicacions web. Pots accedir a la categoria del teu interès o buscar l’aplicació directament en el cercador de la pàgina d’inici.
 • En la pàgina de resultats, es mostraran les aplicacions en una taula que inclou informació bàsica com el logotip, nom, tipus d’identitat, plataforma, categoria, àmbit i estat.
 • Hi ha 13 possibles estats per a les aplicacions: Sense Avaluar, En avaluació, En negociació, Preparant deplegament, Autoritzada – Botiga, Autoritzada – Instal·lació coordinada, Autoritzada – Instal·lació assistida, Autoritzada – Identitat digital, disponible en Lliurex, No autoritzada, A retirar.
 • Quan una aplicació ja està en la taula d’aplicacions, no serà necessari sol·licitar la seua incorporació al catàleg. En el cas d’estar autoritzada, per a instal·lar-la o utilitzar-la, només cal seguir les instruccions.
 • Si l’aplicació no apareix en el catàleg, pots obrir una sol·licitud a través del Sistema d’Atenció a Incidències (SAI) en la cua NOU TÍQUET SOBRE ALTRES SERVEIS O APLICACIONS EDUCATIVES > petició > Aplicacions educatives (APPSEDU), per a que siga considerada.
 • Si es tracta d’una aplicació que utilitza la identitat digital, consulta el següent apartat d’aquesta guia.

És important destacar que el procés d’estudi d’una aplicació requereix un temps considerable.

Inici de sessió en apps web; correu electrònic o Identitat Digital?

Inici de sessió en aplicacions web amb el correu electrònic corporatiu versus la identitat digital corporativa. 

¿Quina és la principal diferència i quines implicacions te?

Tot el personal dels centres educatius de la Generalitat Valenciana compta amb una Identitat Digital (ID) que es defineix com un conjunt de caracters que identifiquen els docents, no docents i l’alumnat dins de l’entorn en línia de la Conselleria d’Educació. Aquesta ID es troba vinculada amb un compte de correu de la forma nomcognoms@edu.gva.es.

Les aplicacions web no es poden instal·lar en els equips, per això requereixen l’ús d’altres mètodes d’autenticació, oferint generalment les opcions de “correu electrònic” o bé l’ús d’una “identitat digital corporativa”. La principal diferència entre aquests dos mètodes radica en el nivell de seguretat recolzat pel que fa a la protecció de dades. Iniciar sessió amb la identitat digital corporativa segueix un protocol estàndard de seguretat avalat per la Conselleria d’Educació, mentre que el correu electrònic no compta amb el mateix recolzament, deixant la responsabilitat de la seguretat en mans de l’usuari.

Per a autenticar-se en una aplicació web amb la Identitat Digital s’ha de prémer sobre l’opció “Continuar amb Microsoft” o similar i, per tant, no s’han de proporcionar les credencials d’ingrés, ja que totes les transaccions entre l’aplicació i la Conselleria es realitzen de forma segura mitjançant el protocol OAuth 2.

En canvi, a l’autenticar-se amb el correu electrònic, s’ha de proporcionar un nom d’usuari i una contrasenya. El nom d’usuari ha de ser un compte de correu, que pot ser el compte associat a la ID. Pel que fa a la contrasenya per a l’aplicació, recomanem fer ús de contrasenyes robustes, i usar contrasenyes diferents per a cada aplicació.