DLS5

Versió
1.74

El DLS5 és un software per gestionar la programació de panells DSC, des de comunicadors fins a mòduls, etc. Tot allò que la marca DSC gestiona es pot programar mitjançant aquest programari.

Plataforma
Windows
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
No autoritzada
Motiu pel qual no s'autoritza

Després de l’avaluació de seguretat realitzada, l’aplicació no ha satisfet els paràmetres mínims requerits per a la seua autorització.

Forma d'identificació en l'aplicació
Usuari i contrasenya
Categoria
Informàtica
Àmbit educatiu
CCFF