Open Interpreter

Versió
0.2.5
Open Interpreter és una ferramenta de codi obert que proporciona una interfície de llenguatge natural per a interactuar amb la computadora. Open Interpreter, entre altres, cubrix els següents aspectes:
  • Funcionalitat: Open Interpreter permet als models de llenguatge executar codi localment en la computadora. Pots xatejar amb Open Interpreter a través d’una interfície en la terminal després d’instal·lar-ho.
  • Tasques generals: Open Interpreter traduïx les paraules en un llenguatge que la computadora entén.
  • Edició de fotos, vídeos i PDFs: Pots crear i editar imatges i documents.
  • Control d’un navegador Chrome: Realitza investigacions o automatitza tasques en la web.
  • Anàlisi de dades: Ploteja, neta i analitza grans conjunts de dades.
  • Execució de codi: Executa codi en llenguatges com Python, JavaScript i Shell.
Plataforma
LliureX
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Preparant desplegament
Forma d'identificació en l'aplicació
Anònima
Categoria
Informàtica
Utilitats
Àmbit educatiu
Transversal
Informació de l'editor
Adreces relacionades