Estat “Disponible en LliureX” i quines són les seues implicacions: 

Què significa l’estat “Disponible en LliureX”? 

Este estat indica que les aplicacions estan preparades i incorporades per a ser utilitzades en el sistema operatiu LliureX de la Conselleria.  

Per què estes Apps no es despleguen en altres botigues d’aplicacions com la de Windows? 

Estes aplicacions estan disponibles a través del sistema operatiu LliureX i no es despleguen en altres botigues d’aplicacions per evitar duplicació i optimitzar recursos. 

Quins són els beneficis de no duplicar el desplegament en diversos sistemes operatius? 

En evitar la duplicació, s’optimitzen els temps de manteniment en centrar els esforços en una única plataforma. A més, se simplifiquen les tasques d’actualització i correcció d’errors, i es redueixen els riscos associats amb la gestió de múltiples versions. 

Com contribueixen estos criteris d’unificació a economitzar recursos i minimitzar vulnerabilitats? 

La unificació en una única plataforma permet una gestió més eficient de recursos i redueix la complexitat operativa. A més, en tindre una única versió de l’aplicació, es minimitza l’impacte produït per les possibles vulnerabilitats i es facilita l’aplicació de mesures de seguretat.