Seminari de marketing (amb cas pràctic d’empresa Nike) d’ESIC business & marketing school

Estudiants de 1r i 2n curs del Batxillerat Social Humanístic participaren en seminari sobre el marketing de Nike, els seus orígens, el seu creixement i ferramentes de marketing utilitzades.