Treballs i projectes del Departament de Geografia i Història (curs 2020-2021)

Rafa Sánchez

El Departament de Geografia i Història de l'IES La Sénia de Paiporta és un departament molt viu i dinàmic, que viu la història i que la conta i l'explica en primera persona, ja que ha dissenyat una gran quantitat de projectes que han permés que l'alumnat puga accedir al contingut històric moltes vegades de forma inductiva, a través d'activitats pràctiques, de l'anàlisi de pel·lícules, o bé per mitjà d'activitats on ells i elles han sigut els protagonistes en la seva elaboració, preparació, exposició i defensa davant de la resta dels companys i companyes.

El ventall de projectes és molt ampli, i s'han dissenyat en l'ESO i en Batxillerat, però com a departament volem deixar la nostra emprenta en la història de la Sénia amb activitats tant diverses com:
• Donar a conèixer la momificació i la mort en Egipte a través d'un taller de momificació fent servir materials del laboratori de Biologia.
• Preparar i defensar treballs inductius de caràcter geogràfic: anàlisi dels climes d'Espanya per mitjà de climogrames i estudi de la població espanyola, europea i mundial amb piràmides de població.
• Elaboració de practicopèdies per part de l'alumnat de 1r i 2n ESO, on el protagonisme del treball no el té un suport informàtic, sinó la seua veu, mans i creativitat en la confecció de resums, retalls, cartells o dibuixos, que integren en una explicació didàctica del tema treballat.
• Participació en el projecte de memòria històrica dissenyat pel professorat del Departament a partir de la seva participació en un curs de formació del Cefire i que s'ha començat a implementar en 4t ESO.
• Donar a conéixer als protagonistes de la història amb el projecte "La veu de la història" que s'ha portat a terme en 2n ESO i 1r Batxillerat, en l'assignatura d'Història Contemporània.
• L'elaboració de treballs cooperatius en grups-classe per treballar continguts de 1r d'ESO dins de l'àmbit sociolingüístic, que s'han complementat amb un foment de la lectura i de les exposicions orals per mitjà de lectures de mitologia grecorromana.
• Ús de la gamificació i de les TIC en les tutories de l'ESO i en les matèries del Departament: geolocalització de monuments grecorromans (amb l'ús de google.maps) i elaboració d'un noticiari del temps en 1r d'ESO (aprofundint així en el coneixement del temps, els climes i els paisatges); elaboració de pòsters explicatius dels climes d'Espanya també en 1r d'ESO; disseny, preparació i exposició de classes didàctiques pràctiques-magistrals en 1r de batxillerat...; preparació d'activitats didàctiques i lúdiques en l'àmbit sociolingüístic amb el projecte de "Oración Triunfo" ... Sense oblidar-nos de tot el podíem fer abans de la pandèmia, com tornar a realitzar un taller de prehistòria al pati del mateix institut o organitzar activitats externes per mitjà de viatges o visites a museus, jaciments, refugis i exposicions.

Com podeu observar, som un departament inquiet, poc conformista, compromés amb l'ensenyament i amb la recerca de noves perspectives didàctiques que puguen fer més atractiu l'ensenyament de les ciències socials. La pandèmia no ens ha fet perdre la il.lusió.