Eleccions al Consell Escolar 23-Novembre-2023

Del 16 d'octubre al 7 de novembre candidatures per registre d´entrada. Es facilitarà imprès a Secretaria en horari de servei. De 9 a 14 h

Informació sobre el procés d’eleccions a consells escolars de centres

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2023, de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, sobre la convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, l’any 2023

Enllaços i documentació d’interés

Calendari d’actuacions

Preguntes freqüents