My First Hardware Dictionary

Alumnes del grup 1r J, del cicle formatiu de Desenrrotllament d’Aplicacions Web, han desenvolupat un diccionari en línia plurilingüe (valencià, castellà, turc, portugués i anglés). Es tracta d’un projecte eTwinning, desenvolupat conjuntament amb alumnes turcs i portuguesos. Els alumnes han hagut de dissenyar el document XML que guarda les entrades del diccionari i l’aplicació que permet la consulta en línia; en coordinació amb els socis turcs i portuguesos que han aportat les entrades en turc, portugués i anglés, a més de imatges per il·lustrar els termes. El diccionari inclou la definició i exemples d’ús en les diverses llengües, a més d’una imatge per il·lustrar el terme, i la fonètica, acompanyada de gravacions d’àudio. Es pot visitar al lloc web http://iesseveroochoa.edu.gva.es/hwdictionary/