Un somni, un repte, una realitat

Un somni, un repte, una realitat

María Remedios Poveda Planelles
Mestra Educació Infantil i PT.
Tamara Laguna Gimeno
Educadora d’Educació Infantil.
Carmen Monteagudo Chorro
Mestra Educació Infantil.

ETAPA I NIVELL EDUCATIU

Educació Infantil. Aula 2 anys

PARAULES CLAU

Cita

Poveda, M.R., Laguna, T., Monteagudo, M.C. (2021). Un somni, un repte, una realitat. REFIRE, 1, 11-13