Avís de drets d’autor

Els continguts publicats a REFIRE. Revista de Formació, Innovació i Recursos Educatius queden subjectes a una Llicència Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, el text complet es pot consultar a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/. Així doncs, es permet la còpia, redistribució en qualsevol mitjà o format i la remescla, transformació i construcció a partir del material, sempre que es cite la font (REFIRE) i l’autoria del text i es realitze la distribució de l'obra derivada amb la mateixa llicència original, però no es pot fer ús del material amb propòsits comercials.

És responsabilitat dels/es autors/es aconseguir els permisos per a la reproducció d'il·lustracions, fotografies i qualsevol material gràfic, audiovisual o multimèdia necessari per a la publicació de l'article. Igualment, els/les autors/es hauran de signar el document de cessió de drets d'imatges adjunt.

La mera remissió de l'article a refire suposa l'acceptació d'aquestes condicions.

Per a usos dels continguts no previstos en aquestes normes de publicació és necessari contactar directament amb l'editor de la revista a través del correu electrònic: refire@gva.es