Temàtica

 

Consell editorial

Rafel Arnal Rodrigo

Oreto Doménech Masià

Vicenta Doménech Pons

Ricardo Domínguez Ruiz

Mar Estrela i Cerveró

Pablo Franco Albero

Roberto García Gontan

Paül Limorti Payà

Ximo Montañés Blanch

Bernadette Ortolà Pons

Lledó Queral Gomis

Carlos Sánchez Heras

Elisa Tormo Guevara

Vicent Valls Rodríguez

 

Temàtica i abast

Revista d'investigació, educació i recursos educatius (REFIRE), és una publicació de periodicitat trimestral oberta a totes aquelles persones que vulguen presentar alguna contribució.

REFIRE admet la presentació de treballs de temàtica relacionada amb l'educació i/o la formació del professorat. Els treballs han de ser originals i inèdits i no estar en procés de revisió o publicació per cap altre mitjà, i és responsabilitat dels/les autors/es el compliment d'aquesta norma.

REFIRE és una publicació bilingüe castellà-valencià.