Projecte conviu. Pràctiques d’educació emocional i inclusiva

Projecte conviu. Pràctiques d’educació emocional i inclusiva

Celia Alcón Ayora
Mestra de Pedagogia Terapèutica
Diana Montserrat Ferrer
Mestra d'Audició i Llenguatge

ETAPA I NIVELL EDUCATIU

Educació Infantil i Primària

PARAULES CLAU

Cita

Alcón, C. y Montserrat, D. (2021). Projecte conviu. Pràctiques d’educació emocional i inclusiva. REFIRE, 1, 20-22