Activades i enxarxades per una FPA inclusiva

Activades i enxarxades per una FPA inclusiva

Coloma Mestre Vila
Directora i professora de l'àmbit de ciències socials

ETAPA I NIVELL EDUCATIU

Formació de Persones Adultes

PARAULES CLAU

Cita

Mestre, C. (2021). Activades i enxarxades per una FPA inclusiva. REFIRE, 1, 17-19