Nou Pou: acaben les obres de Primària

El nou Pou comença a prendre forma. Les obres de l’edifici de Primària han complert el calendari previst i han finalitzat dins el termini. L’alumnat podrà estrenar les instal·lacions reformades el proper 7 de gener de 2019.

Les actuacions realitzades han complert la majoria de les necessitats del centre:

  • Canvi de totes les finestres i persianes, amb les quals es millora significativament l’eficiència energètica del col·legi, així com reparació dels àmpits i de la llinda de les mateixes.
  • Nou paviment interior, porcel·lànic i antilliscant.
  • Substitució de l’enrajolat de les parets, amb combinació de colors diferenciadors, i pintura dels espais: verd per a 1r i 2n de Primària, blau per a 3r i 4t, groc per a 5è i 6è, i blanc per als espais comuns.
  • Habilitació de dues eixides i d’una escala d’emergència, a la zona sud de l’edifici.
  • Noves luminàries led, amb una reducció considerable del consum elèctric i millora significativa de la luminositat de les aules. Nous endolls prop de les pissarres.
  • Redistribució i nous espais: biblioteca, sala de mestres, àrea administrativa, sala d’atenció a famílies, equip d’inclusió educativa, aules de treball autònom d’alumnat, vestuari amb taquilles per a personal no docent, magatzem de consergeria, despatx de gestió del menjador i dormitori d’alumnat d’infantil.
  • Canvi de tot el cablejat de la xarxa d’internet del centre.
  • Substitució de tota la tanca perimetral del recinte.
  • Reparació de la pista esportiva central per a la pràctica de bàsquet i volei.
  • Actuació en el carrer peatonal per evitar la inundació total del carrer quan plou.

Les actuacions han estat realitzades per la constructora Urbamed, amb la direcció d’obra de l’empresa Silvasol i la supervisió del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Dénia, que ha estat el responsable d’adjudicar les obres. El finançament total de la intervenció ha estat a càrrec de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, dins del seu pla Edificant, de millora de les insfraestructures educatives. El pressupost base de licitació de l’obra era de 612.004,36€.

L’obra de Primària ha finalitzat. En un futur s’haurà d’abordar el que ha quedat pendent: l’actuació en l’escala interior del centre, l’eliminació del mur perimetral de la pista est i l’ajardinament del pati sud.

Paral·lelament, continua el procediment per realitzar les obres del nou edifici d’Infantil. El passat 5 de desembre, l’Ajuntament de Dénia va signar el contracte amb l’empresa adjudicada per a la redacció del projecte de l’obra, UTE Arquitectura y urbanismo Estudios Boix SLP – Consulting de Ingeniería ICA SL. que tindrà tres mesos per dissenyar el nou edifici. Després començarà el procediment administratiu per licitar l’empresa constructora. S’espera que les obres comencen durant el segon semestre de 2020.